Наказателно право и процес

 

Адвокатско дружество „Йорданов и Йотова“ предоставя правно съдействие и защита в областта на наказателното право и процес.

 

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Престъпления от общ характер

Предлагаме защита, в случай че сте обвинен в престъпление, като например: убийство, причиняване на смърт по непредпазливост, телесни повреди, отвличане, трафик на хора, блудство, изнасилване, кражба, грабеж и много други.

Организирайте своевременно и отговорно защитата си, тъй като ако бъдете признати за виновен и осъден за престъпление от общ характер, това със сигурност ще се отрази на бъдещето Ви. Много професии не могат да бъдат упражнявани цял живот или за дълъг период от време, в случай че имате предходно осъждане – настоящото може да бъде за рецидив, което е основание за много по-тежка присъда.

Единственият Ви шанс е Вашият адвокат, тъй като зад прокурорското обвинение стои целият държавен ресурс, а зад Вас само защитникът Ви. За съжаление разследващите органи рядко следват закона, а именно да събират и доказателства, които оневиняват подсъдимия, а съсредоточават усилията си единствено към бързото Ви осъждане, без да разследват задълбочено защитната Ви теза.

Престъпления от частен характер

Престъпленията от частен характер се преследват по тъжба на пострадалия директно по съдебен ред. Това ще рече, че не е необходимо да подавате жалба в полицията/прокуратурата.

Кои престъпления са от частен характер:

Това са престъпленията – обида, клевета, лека телесна повреда и други. Ако сте затруднени и не сте сигурен дали престъплението, от което сте пострадали е от частен характер, разполагате с две възможности:

Първата е директно да се обърнете към адвокат, което ще Ви спести време и нерви, тъй като ако подадете жалба в полицията, ще бъдете привикани, понякога и многократно, за да давате показания.

Втората възможност е да подадете жалба в полицията. Жалбата ще бъде препратена на прокуратурата, която ще прецени дали престъплението, от което сте пострадали е от общ или частен характер. В случай че е от частен характер, ще получите постановление от прокурора, с което ще откаже да образува досъдебно производство, тъй като престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

Важно е да знаете, че тъжбата се подава в 6 месечен срок от научаването за извършеното престъпление. Този срок, в случай че сте подали жалба в полицията, започва да тече от момента, в който сте получили прокурорското постановление, с което се отказва да се образува досъдебно производство.

Когато подадете тъжба пред съда, можете едновременно с това да подадете граждански иск в отделно производство или съединен с тъжбата. С гражданският иск претендирате парично обезщетение за всички вреди – имуществени и неимуществени, които сте претърпели в следствие на извършеното срещу Вас посегателство.

В случай че сте подсъдими по обвинение от частен характер, предлагаме процесуално представителство и защита от адвокат с дългогодишен опит в сферата на наказателното право.

Моята цел е подсъдимите, които са мои клиенти, да бъдат напълно оправдани и отговорността им по гражданския иск да отпадне.

В конкретни случаи, когато това е в интерес на подсъдимия, съдействам за постигане на споразумение с тъжителя.

 

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Оказване на правна помощ при дела, касаещи наказателно право и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление от различен характер.

Какво предлагаме

  • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване
  • Споразумения за решаване на наказателни дела.
  • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство.
  • Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи
  • Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред
  • Защита по обвинения в различни престъпления, касаещи наказателно право – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.
  • Дела за реабилитация на осъдени лица.

Досъдебно производство

Свидетел:

Ако сте получили призовка да се явите в качеството на свидетел, на основание чл. 120 от НПК, Вие сте длъжни да се явите, тъй като ако не го направите, може да Ви бъде наложена глоба и едновременно с това да бъдете принудително доведен за разпит от полицейските органи.

Можете да не се явите единствено ако представите уважителни причини, кaквито например са болест или отсъствие от страната.

Какви са Вашите права:

На първо място, имате право да се консултирате с адвокат по всяко време на разпита, в случай че смятате, че с отговорите си бихте се уличили в престъпление или бихте уличили в престъпление Ваш роднина или лице, с което се намирате във фактическо съжителство. Упражняването на това право не може да Ви бъде отказано от разследващите органи като аргументите да не търсите адвокат, защото адвокатите „само забавят/усложняват процеса“ или защото „ще изглеждате сякаш сте виновни“, не са във Ваш интерес.

В случай че сте съпруг или роднина на лицето, срещу което се води разследването, или живеете в условия на фактическо съпружество с него, както и въпреки че не сте привлечен като обвиняем, разследването се води срещу Вас, имате право да откажете да давате каквито и да е показания. Всяка предоставена информация, без да сте се консултирали с адвокат, може да бъде фатална грешка.

По време на излагане на Вашите показания имате право да си служите с бележки, цифри и дати.

Имате право да получите възнаграждение за изгубения работен ден, както и да Ви бъдат заплатени всички разноски, които сте направили във връзка с явяването Ви като свидетел. За целта пазете билети за влакове, автобуси, касови бележки за гориво и др.

Обвиняем:

В случай че сте привлечени като обвиняеми, предлагам процесуално представителство в досъдебно производство.

Съветвам Ви, в случай че сте привикани да дадете обяснение в качеството си на обвиняем или за извършването на каквито и да е други процесуално следствени действия, като например разпознаване, извършване на експертизи и други, никога да не се явявате без защитник.

В качеството си на обвиняеми имате право да откажете да давате обяснения както до осигуряване присъствието на Вашия защитник, така и по време на целия наказателен процес.

Никога не давайте обяснения преди да сте обсъдили с Вашия адвокат защитата си.

Имате право да обжалвате всички актове, нарушаващи Вашите права както в качеството на свидетел, така и в качеството на обвиняем.

Задържане за 72 часа

Може да бъдете задържани за 72 часа, в случай че прокурорът поиска от съда мярка задържане под стража. За да може да бъде поискана такава мярка от съда, значи срещу Вас вече има повдигнато обвинение или Ви е изпратена призовка да се явите на разпит, в която може да е отразено, че сте извикани в качеството на обвиняеми, но може и да не е. Затова, когато получите такава призовка, е важно веднага да се обърнете към адвокат, за да можете да отидете със защитник на разпит.

Независимо дали сте със защитник на разпит, или сте сами, е важно да знаете някои основни Ваши права:

В случай че сте сами, имате право да откажете да давате обяснение. Дори полицейските органи да Ви убеждават, че е по-добре да дадете обяснение с цел по-бързо приключване на процедурата – не го правете. Може да дадете обяснение по всяко едно време на наказателното производство, затова ако няма адвокат до Вас или има служебен такъв, когото не познавате, пропуснете даването на обяснение.

Имате право да откажете да участвате в процедура по разпознаване.

Имате право да откажете да Ви бъдат извършвани каквито и да е експертизи.

Имате право да организирате защитата си, като се обадите на адвокат или помолите Ваши близки да Ви помогнат с осигуряването на такъв. В случай че нямате финансови възможности, имате право на служебен адвокат.

След провеждането на разпита, ще бъдете отведени в арест, където ще бъдете задържани, докато съдът се произнесе по мярката Ви за неотклонение.

Докато бъде взета мярка за неотклонение, ще можете да бъдете посещавани неограничено единствено от Вашия адвокат.

Прокурорът ще внесе искане за задържането Ви под стража от съда в срок от 72 часа от задържането Ви.

Провежда се съдебно производство на две инстанции, в което трябва да си осигурите адекватна защита, тъй като в това производство може да бъде взета мярка за неотклонение задържане под стража, което означава, че ще останете в ареста до 8 месеца, а в случай че за престъплението, за което сте обвинени се предвижда лишаване от свобода повече от 15 години, задържането Ви може да бъде до една година и шест месеца.

Може да Ви бъде взета мярка за неотклонение домашен арест, гаранция или може да не Ви бъде взета никаква мярка.

Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вас решение и най-добрата възможна защита.